Tennis, wanneer in Loosbroek?

06-06-2019

Tennis, wanneer in Loosbroek?

Dit was de ‘kop’ van het artikel dat ik vorige week wilde laten plaatsen. Door een misverstand mijnerzijds is dat niet doorgegaan. In het artikel verwees ik naar de aparte bijlage van het Brabants Dagblad van maandag 20 mei jl. die over de verschillende aspecten van ‘tennis’ ging. Erg interessant, vooral de conclusie.

Op 11 juni aanstaande zal er in de commissie Maatschappelijke Zaken uitvoerig gesproken worden over de mogelijke tennisbanen in Loosbroek. De bedoeling is, dat er in de Raadsvergadering van 27 juni een besluit over genomen wordt. Sinds een half jaar is er inhoudelijk niets meer over verteld aan ons. Op 3 december 2018 hebben we een extra werkbijeenkomst gehad. Hierin konden de fracties o.a. aan het College aangeven hoe zij de verwezenlijking van het tennispark zagen. De aangegeven richting vanuit de fracties was, behoudens wat nuanceringen, vrij eenduidig.

Inhoudelijk hebben we nadien, zoals gezegd, niets meer vernomen van de verantwoordelijke wethouder. Wel dat hij met alle belanghebbenden uitvoerig in gesprek was en dat de diverse (on-) mogelijkheden besproken en afgewogen werden en dat ze er wel uit zouden komen. Het College heeft inmiddels op basis van hetgeen de fracties op 3 december hebben meegegeven (?! ) en op basis van overleg met alle belanghebbenden en met name eigen afwegingen, zijn ei gelegd. Voor ons een echt ‘verrassingsei’! Want het was namelijk niet onze bedoeling, dat de tennisbanen in Loosbroek op de lange baan worden geschoven.

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco.

Start typing and press Enter to search