Speerpunten 2018-2022:

 • Voldoende sociale woningbouw in alle kernen.
 • Betaalbare koopwoningen voor starters en senioren
 • Herintroduceren starterslening
 • Duurzame en gasloze nieuwbouw
 • Stimuleren natuurinclusieve landbouw
 • Veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen
 • Betere bescherming van waardevolle natuurgebieden
 • Hogere kwaliteit onderhoud wegen en bermen
 • Betere ondersteuning van mantelzorgers
 • Zorggelden niet laten liggen maar besteden aan zorg
 • Eerlijk en transparant subsidiebeleid
 • Verhogen van serviceverlening

Start typing and press Enter to search