krantje_ppblanco
stempotlood
centrum_heeswijk

Partijprogramma PPblanco

Programma
Met ons programma staan wij voor een goed en betrokken beleid, waarin de facetten van de samenleving terugkomen.

Leefbaarheid Bernhezer samenleving
Ons uitgangspunt is dat de leefbaarheid van die samenleving voor iedereen begint in de “eigen” directe omgeving. Voor ons is dat in de basis van oudsher, vooral Heeswijk-Dinther-Loosbroek en later ook Vorstenbosch. Samen met de andere leefgemeenschappen vormen wij nu de Bernhezer samenleving. Daarvoor zetten wij ons in, niet alleen als PPblanco maar ook als inwoners van deze prachtige gemeente die zo rijk aan cultuur en natuur is.

Thuisgevoel in Bernheze
Als politieke partij streven wij ernaar dat elk dorpseigen karakter wordt gekoesterd. En dan hebben we het over erfgoed als resultaat van al ons mensenwerk tot nu toe. We streven er naar dat wijken groen en ruim worden opgezet, dat scholen goed zijn en dat er de juiste zorg is voor mensen die dat nodig hebben. Maar ook dat er een goed ondernemersklimaat is. En dat we oog houden voor kwetsbare groepen in de samenleving en er waardering blijft voor het vele vrijwilligerswerk, zodat iedereen zich thuis voelt in Bernheze.

Een ideaal Bernheze
Een ideaal Bernheze? Is dit een utopie? Misschien, maar PPblanco denkt wel dat het mogelijk is: een gemeente waar iedereen graag woont, werkt, leeft en onderneemt. Maar voor PPblanco is leefbaarheid voor de eigen directe omgeving niet afhankelijk van de gemeentelijke grenzen van dit moment.

Mensen zijn gelijkwaardig
Dat mensen niet gelijk zijn is duidelijk. Maar mensen zijn wel gelijkwaardig. En dat nemen we mee in ons verkiezingsprogramma. Want bij alles hebben we u als inwoner voor ogen, want alleen u kunt bepalen hoe u wilt wonen, werken, leven, recreëren en ondernemen!

Hoe willen wij dit bereiken? Download hier ons partijprogramma!

Start typing and press Enter to search