Gegevens ANBI:

Vereniging Politieke Partij Blanco is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de donatie geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de donatie.
Voor meer informatie kunt u naar de website van de Belastingdienst gaan: www.belastingdienst.nl.

  • Naam: Vereniging Politieke Partij Blanco
  • RSIN/fiscaalnummer ANBI: 854177024
  • KvKnummer: 61038784
  • IBANnummer: NL92RABO0187437998
  • Contactgegevens: klik hier voor de gegevens

Bestuurssamenstelling:
W. van Lanen, voorzitter
A. Konings, secretaris
J. Akkermans, penningmeester

Start typing and press Enter to search