Pas op de plaats

05-11-19

Pas op de plaats

Tijdens de laatste Raadsvergadering spraken we over De Nieuwe Instelling ( DNI ). Dit is de beoogde samenvoeging en samenwerking van De Pas, de Eijnderic en de bibliotheek ( met o.a. als ‘grootgebruiker’ de KBO – Heesch ). Een paar jaren wordt hierover al volop nagedacht en gesproken en onderzoek naar gedaan. Het onderzoek tot heden heeft € 197.000 gekost. Nog bleek niet alles ( goed ) onderzocht, want aan de gemeenteraad werd een aanvullend krediet gevraagd van € 55.000. Logisch toch dat de gemeenteraad even pas op de plaats maakt en duidelijk in beeld wil hebben wat er nu wel en niet onderzocht is. En of dit aanvullende gemeenschapsgeld werkelijk tot de beoogde uitwerkingen zal gaan leiden. De vier oppositiepartijen dienden hiertoe een amendement op het raadsvoorstel in, waarin wel duidelijk bleef staan, dat het bedrag van € 55.000 uitgegeven kon worden. Met daarbij twee aanvullende punten over ‘inzicht’ en ‘procesgang’. De SP was het van meet af aan eens over het aanvullende bedrag, dus een amendement hoefde voor deze partij sowieso niet. Het CDA was niet voor of tegen, maar nadat wethouder Rein van Moorselaar had gezegd, dat alles wat in het amendement stond, goed zou komen, stemde deze fractie tegen. Partij Lokaal die wel voor het amendement was, trachtte met een kleine wijziging erin het CDA nog om te halen, maar dat mocht niet baten. Dus ook Lokaal stemde tegen.Wederom een gemiste kans om als Raad eensgezind naar buiten te treden!!

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco.

Start typing and press Enter to search