Stof tot nadenken

02-10-2019

Stof tot nadenken

De afgelopen weken ging het in de media volop over allerlei stoffen die onze gezondheid en het milieu aantasten. Stikstof legt het hele land plat, ongeveer alleen de Formule 1 kan nog doorgaan. Nieuwe rekenmodellen moeten worden bedacht om woningbouwplannen toch door te laten gaan. Boeren krijgen de zwartepiet, maar worden zelf ook bedreigd door de risico’s van bestrijdingsmiddelen. En ook het drinkwater loopt nu gevaar volgens de laatste berichten.

In Bernheze hebben we ook met al deze problemen te maken. Politieke Partij Blanco zette een brief van een inwoner op de agenda om te bespreken. Er werd aandacht gevraagd voor de luchtkwaliteit. Iets waar wij ons ook al jaren op richten. Naast landelijk richtlijnen kunnen we namelijk als gemeente zelf ook regels en eisen stellen. Doel is niet om bedrijven, doelgroepen of individuen tegen te zitten, maar op te komen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen. Geurnormen voor veehouderijen stellen wij zelf vast. Spuitvrije zones hebben we opgenomen in ons beleid omdat allerlei spuitmiddelen wel het onkruid of ongedierte mogen te vernietigen, maar niet de gezondheid van omwonenden. Door te stimuleren dat mensen vaker de fiets pakken in plaats van de auto, wordt er minder CO2 uitgestoten. En we wijzen mensen op het gevaar van onze drinkwaterwinning, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van microplastics en medicijnresten.

Als we de luchtkwaliteit en het milieu willen verbeteren zal iedereen een steentje moeten bijdragen, boeren, bedrijven en burgers, (vracht)verkeer en vakantievluchten, gezinnen en gemeenten.

Marko Konings

Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Start typing and press Enter to search