Een nieuwe broek

De zomervakantie staat op het punt om te beginnen. Tijd voor vele mensen om dan een korte broek aan te trekken. Andere tijd, andere omstandigheden, andere broek.

Niet alleen mensen, maar ook organisaties of instellingen moeten af en toe een andere broek aantrekken. Soms omdat het kan, maar soms ook gewoon omdat het moet.

Ook De Nieuwe Instelling (DNI) moet een andere broek aantrekken. Deze gewenste samenvoeging van gemeenschapshuis De Pas, educatief en creatief centrum De Eijnderic en de bibliotheek zal financieel zelfstandig moeten kunnen opereren. Dat houdt in dat voor het gemeenschapshuis-gedeelte heel anders te werk zal moeten worden gegaan. Wat Politieke Partij Blanco betreft zullen ze moeten gaan opereren zoals de andere gemeenschapshuizen in onze gemeente. Dat wil zeggen dat ze na een overgangsfase zonder subsidie moeten gaan draaien. Hiervoor zal meer inzet van vrijwilligers nodig zijn in plaats van de vele betaalde krachten waar nu gebruik van wordt gemaakt. De theaterfunctie dient te vervallen, er is te veel concurrentie in de regio waardoor de exploitatie financieel niet rond te krijgen is.

De ombouw van DNI zal flink wat geld gaan kosten, dat hoeft geen probleem te zijn als er daarna maar een organisatie staat die financieel gezond is en zijn eigen, wellicht wat kortere, broek op kan houden. De gemeente zal het pand terugkopen, hierdoor komt er geld vrij bij het bestuur. Dat geld mag niet ingezet worden om te liquideren, maar om door te starten!

Reageren: info@ppblanco.nl of 06-11311713

Marko Konings

Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Start typing and press Enter to search