Speerpunten 2014-2018:

 • Prioriteit bouwplannen voor starters, senioren en mensen met een beperking.
 • Gemeente Bernheze blijft de komende jaren zelfstandig, indien niet mogelijk, per kern bekijken waar aansluiting wenselijk is.
 • Focus blijft op de leefbaarheid van Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch in de Bernhezer samenleving, zonder andere kernen tekort te doen.
 • Aanpak/herinrichting doorgaande route door Heeswijk-Dinther.
 • Behoud servicepunt Heeswijk-Dinther en de service in andere kernen uitbouwen.
 • Dorpseigen karakters van al onze kernen handhaven en eigentijds verder ontwikkelen.
 • Speciale aandacht voor kwetsbare senioren en mensen met een beperking.
 • Leefbaarheid in met name Loosbroek en Vorstenbosch als kleine kernen versterken.
 • Koesteren van onze natuur en culturele parels.
 • Prioriteit onderhoud trottoirs, fietspaden en bermen.
 • Gegarandeerde ondersteuning van (ook jonge) mantelzorgers.
 • Het verder invullen van wijk- en buurtgericht werken.
 • Behoud subsidie Internationale Samenwerking; in 2014 Fair Trade Gemeente.

Start typing and press Enter to search